Skip to main content
PR | foto TRUNI/Barbora Likavská
28.09.2022

Od Pišťanka ku Kalinčiakovi (a späť). Cenu Literárneho fondu získal rektor R. Bílik

Rektor R. Bílik získal cenu Literárneho fondu

Mýty a slovenská literatúra alebo od Pišťanka ku Kalinčiakovi (a späť). Tak znie názov novej publikácie literárneho vedca a rektora Trnavskej univerzity prof. Reného Bílika. Za knihu, ktorá vyšla v roku 2021, získal náš popredný literárnovedný odborník ocenenie Literárneho fondu, konkrétne prémiu za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu v kategórii literárna veda.

Profesor René Bílik nám predstavuje široké spektrum znalostí o slovenskej literatúre v diskurze so súčasnosťou. Dozvieme sa nielen o svete totality, vyprázdňovania jazyka či rizikách slobody. Nastavuje nám zrkadlo zo slov o sebe samých.

Autor zdôrazňuje, že to, čo je iné, nám príliš nevonia. Lenže, paradoxne, všetko, čo sa v textoch slovenských spisovateľov ironikov ukazuje ako iné (než to idylicky čisté a harmonické), nie je cudzie. Je to výsostne a predovšetkým naše! Nič na tom nezmení ani situácia, keď toto iné naše, ktoré nám do mýticky založeného a tradovaného obrazu čistého a pohostinného ľudu až tak nezapadá, zamlčíme, odsunieme na okraj alebo mu priamo zakážeme hovoriť. Bude tu stále s nami.

Rektor R. Bílik získal cenu Literárneho fondu

Ako píše sám R. Bílik v úvode oceneného diela, "táto kniha nie je vedeckou monografiou. Usiluje sa skôr upozorniť na to, čo sa okolo témy, ktorú signalizuje jej názov, napísalo v domácej literárnej vede. Aj preto je v nej celkom veľa odkazov na aktuálne literárnovedné skúmania. Text sústredené v tejto práci chcú byť teda aj akousi "propagáciou vedy" a využívajú už skôr publikované výsledky môjho literárnovedného výskumu, ktorý som absolvoval za ostatných takmer dvadsaťpäť rokov, pravdaže, s odkazmi na súvisiace práce mojich kolegov. Išlo o výskum predovšetkým poetologický, s dôrazom na sledovanie podôb literárneho života na Slovensku po roku 1945, ale aj literatúry, ktorá u nás vznikala po druhej svetovej vojne."