Skip to main content

Online katalógy

Online katalógy:

Vyhľadávanie v publikačnej činnosti - UK TU (BIREP) - EPCA
 

 
Centrálny register publikačnej činnosti - CREPČ1 (2007-2017)
 
 
Centrálny register publikačnej činnosti - CREPČ2 (od 2018)

Manuál pre autorov (Vyhľadávanie a práca so záznamami - CREPČ 2)