Skip to main content
Akademický senát
15.02.2022

Stanovisko Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave k návrhu novely zákona o vysokých školách

protest za slobodné univerzity (foto Barbora Likavská)

Akademický senát Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „AS TU“) ako orgán akademickej samosprávy sa pripája k výzve Rady vysokých škôl Slovenskej republiky (ďalej len „Rada VŠ“) prijatej dňa 9. februára 2022 a stotožňuje sa so závermi, ktoré odmietajú potláčanie a rušenie akademickej samosprávy a autonómie na úrovni vysokých škôl a fakúlt.

AS TU podporuje iniciatívu Rady VŠ a pripája sa k protestu spočívajúcom v prerušení výučby dňa 21. 2. 2022 a počas rokovania NR SR o novele zákona o vysokých školách.

V Trnave dňa 15. februára 2022

Akademický senát Trnavskej univerzity v Trnave