Skip to main content
PR
01.08.2019

Trnavská univerzita splnila kritériá výskumnej univerzity

Trnava (photo by Barbora Likavska)

Pre udelenie oprávnenia na používanie označenia „výskumná univerzita“ je rozhodujúci číselne vyjadrený profil kvality výskumnej činnosti vysokej školy (viac ako 3,46) a počet oblastí výskumu, v ktorých sa uskutočnilo hodnotenie tvorivej činnosti vysokej školy v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy (najmenej tri rôzne oblasti).

Trnavská univerzita tieto kritériá splnila a ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR jej udelí oprávnenie na používanie označenia „výskumná univerzita“.

„Dosiahnutie kritérií nie je len značkou kvality univerzity ale predovšetkým výsledkom dlhodobej a systematickej práce našich zamestnancov," dopĺňa rektor Marek Šmid.

Dočasné kritériá pre udelenie oprávnenia na používanie označenia „výskumná univerzita“ zverejnilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v súlade so zákonom o vysokých školách. Kritériá zohľadňujú hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokých škôl v rámci poslednej komplexnej akreditácie uskutočnenej podľa predpisov účinných do 31. októbra 2018 a kritériá zo 4. apríla 2013 v znení opravy zo 14. apríla 2014 a neskorších doplnení.