Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Legislatíva štúdia

Študijný poriadok Trnavskej univerzity v Trnave

Štipendijný poriadok

Disciplinárny poriadok


Výška školného na akademický rok 2018/2019 (Vyhláška rektora TU č. 12/ 2017)

Výška školného na akademický rok 2017/2018 (Vyhláška rektora TU č. 9/2016) PDF

Výška školného na akademický rok 2016/2017 (Vyhláška rektora TU č. 9/2015) PDF

Dodatok č. 1 k Vyhláške rektora TU č. 9/2015 PDF

Výška školného na akademický rok 2015/2016 (Vyhláška rektora TU č. 13/2014) PDF

Dodatok č. 1 k Vyhláške rektora TU č. 13/2014 PDF

Výška školného na akademický rok 2014/2015 (Vyhláška rektora TU č. 18/2013) PDF

Výška školného na akademický rok 2013/2014 (Vyhláška rektora TU č. 12/2012) PDF
   
Výška školného na akademický rok 2012/2013 (Vyhláška rektora TU č.21/2011) PDF
     Dodatok č.1 k Vyhláške rektora č.21/2011 PDF

Zmluva o poskytnutí štipendia PDF
Štatút štipendijného fondu PDF
Dodatok č.1 k Vyhláške rektora č.8/2009 PDF

Výška školného na akademický rok 2011/2012 (Vyhláška rektora TU č.23/2010) - PDF
Dodatok č.1 k Vyhláške rektora č.23/2010 PDF
Dodatok č.2 k Vyhláške rektora č.23/2010 PDF

Výška školného na akademický rok 2010/2011 (Vyhláška rektora TU č.7/2009) - PDF
Dodatok č.1 k Vyhláške rektora č.7/2009 - PDF
Dodatok č.2 k vyhláške rektora č.7/2009 - PDF
Dodatok č.3 k vyhláške rektora č.7/2009 - PDF

Výška školného na akademický rok 2009/2010 (Vyhláška rektora TU č.10/2008)- PDF

Výška školného na akademický rok 2008/2009 - PDF