Faculty of Philosophy and Arts
Faculty of Education
Faculty of Health Care and Social Work
Faculty of Theology
Faculty of Law

Univerzitné informačné systémy

Vážený používateľ univerzitných informačných systémov (UIS),

táto stránka poskytuje užitočné rady a návody pre prácu v UIS, ktoré spravuje samostatné univerzitné pracovisko Centrum informačných systémov (CIS TU).

Centrum informačných systémov

RADY (predtým než začnete pracovať s UIS)

  • po prijatí na štúdium alebo do zamestnania si preštuduj úvod do UIS (.pdf) (.pptx)
  • pred prvým prihlásením k UIS si pozorne pozri návod k systému správy identít Novell IDM
    (odporúčame využiť aj videonávody)
  • pri problémoch s funkcionalitami v ostatných IS si pozri stránku s návodom
  • na potvrdenie bezpečnostnej výnimky pri spustení IS  - všeobecný postup
  • ak ti nepomohol návod, zašli popis svojho problému na príslušný Help e-mail
  • pri zistení nesprávnych údajov v IS kontaktuj osobu zodpovednú za údaje v IS

NÁVODY (ako pracovať s UIS)

Službu Help e-mail zabezpečujú správcovia jednotlivých IS v pracovnom čase. Štandardná doba odozvy na e-mailovú požiadavku je 24 hodínpočas pracovných dní. Pre požiadavky doručené v čase pracovného voľna začína plynúť lehota 24 hodín od nasledujúceho pracovného dňa o 7:30 hod..   

Informačný systém / služba Návod Help e-mail
Správa identít NetIQ IDM idm@truni.sk
Modulárny akademický IS MAIS mais@truni.sk
Evidencia záverečných prác EZP ezp@truni.sk
Elektronická pošta - zamestnanec Zimbra1 zimbra1@truni.sk
Elektronická pošta - študent Zimbra2 zimbra2@truni.sk
Preukaz študenta EMStudent preukaz@truni.sk
Stravovací systém CardPay preukaz@truni.sk
Online katalóg knižnice Dawinci zamestnanci UK
Office 365 ProPlus Office 365 cis@truni.sk
Zamestnanecký portál VŠ ESS ess@truni.sk
IS pre správu a manažment ISSM issm@truni.sk
SunRay a PC v učebniach SunRay+PC cis@truni.sk
Vzdialený prístup do siete TU VPN cis@truni.sk
Bezdrôtová sieť TU wifi informatik fakulty
Elektronická prihláška e-prihláška mais@truni.sk
Vzdelávací portál e-learning elearning@truni.sk
LMS Moodle Moodle moodle@truni.sk
Privátna hlasová sieť Alcatel Omni Enterprise cis@truni.sk

Službu Help e-mail zabezpečujú správcovia jednotlivých IS v pracovnom čase. Štandardná doba odozvy na e-mailovú požiadavku je 24 hodín počas pracovných dní. Pre požiadavky doručené v čase pracovného voľna začína plynúť lehota 24 hodín od nasledujúceho pracovného dňa o 7:30 hod..