Skip to main content

Nastavenia poštovej schránky

Každý zamestnanec TU má vytvorenú poštovú schránku v tvare meno.priezvisko [at] truni.sk. V prípade rovnakých mien sa za priezvisko generuje číslo.

  •  Veľkosť poštovej schránky je 350 MB.
  •  Veľkosť email prílohy a súboru aktovky je najviac 20 MB.
  •  Obsah poštových priečinkov Koš a Spam sa automaticky maže po 40 dňoch.

Poštová schránka je zrušená po uplynutí 90 dní od ukončenia pracovného pomeru.

Email klient pre PC, notebook:

Zimbra Desktop - podporované všetky funkcie Zimbry, náročnejší na zdroje PC, EN verzia  (Bude podporovaný len do verzie Zimbra 8.x.)
Thunderbird - podpora základných funkcií Zimbry
Opera Mail  - podpora základných funkcií Zimbry

Nastavenie email klienta pre príjem pošty,  je u fakultných informatikov.