Skip to main content

InCites-skúšobný prístup (webináre)

Zdroj
Univerzitná knižnica

Vážení používatelia,

pozývame vás na online webináre pri príležitosti realizácie dvojtýždňového skúšobného prístupu do analytického nástroja InCites, ktorý bude spustený v utorok 02.11.2021.

InCites Benchmarking and Analytics je analytický a bibliometrický nástroj, vhodný na tvorbu publikačnej stratégie, identifikáciu kľúčových zdrojov na vedecko-pedagogický proces, podporu otvoreného publikovania.

  • 3. 11 sa o 11:00 uskutoční webinár: Úvod do InCites Benchmarking and Analytics a inštitucionálne analýzy

      Registrácia: https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/onstage/g.php?MTID=…

  • 4.11 sa o 9:00 uskutoční webinár:  Analýza spoluprác aidentifkácia kľúčových hráčov 

     Registrácia: https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/onstage/g.php?MTID=…

Webináre sú zdarma, potrebná je však registrácia.

Pokiaľ máte záujem o bližšie informácie kontaktujte: Enikő Tóth Szász,  eniko.szasz [at] Clarivate.comclass="moz-txt-link-abbreviated" target="_blank",  M +420 777 075 025

Pozvánka na webináre InCites