Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Evidencia záverečných prác

POZOR ZMENA! Spôsob prihlásenia do systému EZP sa zjednotil so systémami doteraz integrovanými do IDM (MAIS a Zimbra2). Bližšie info na Prihlasovacie údaje do systému EZP

 Nutnou podmienkou pre prístup do aplikácie je pridelenie zadania záverečnej práce k Vášmu aktuálnemu štúdiu v aplikácii MAIS!

Evidencia záverečných prác TU v Trnave (spustenie na novej karte)

Evidencia záverečných prác

O systéme EZP
Predpisy týkajúce sa záverečných, rigoróznych a habilitačných prác
Prihlasovacie údaje do systému EZP
Používateľské manuály pre prácu so systémom EZP
Často kladené otázky k EZP (FAQ)
Návod na prevod textu do PDF
Kontakty