Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Zoznam kandidátov do AS TU nefakultných súčastí TU

Zdroj: 
Akademický senát TU