E-shop

Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Zomrel emeritný rektor Trnavskej univerzity v Trnave

Vážená akademická obec Trnavskej univerzity v Trnave,

s hlbokou ľútosťou sme prijali správu o tom, že nás opustil Dr.h.c. prof. JUDr. Peter Blaho, CSc., emeritný rektor Trnavskej univerzity v Trnave.

S úctou vnímame jeho veľké pedagogické, vedecké a inštitucionálne dielo rozvíjajúce našu Alma mater.

prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.
rektor