Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Zlatá medaila Trnavskej univerzity prof. Bohumilovi Chmelíkovi

Zlatú medailu Trnavskej univerzity v Trnave odovzdal prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. rektor univerzity prof. MUDr. Bohumilovi Chmelíkovi, PhD, emeritnému profesorovi Trnavskej univerzity v Trnave pri príležitosti významného životného jubilea - 80tich rokov.

Narodil sa 12. augusta 1938 v Trnave v rodine bankového úradníka. Študoval na Lekárskej fakulte Palackého univerzity v Olomouci stomatologický študijný smer. Atestoval zo stomatológie a pôsobil v zariadeniach Okresného ústavu národného zdravia v Trnave.

Profesor Chmelík je verejnosti, laickej i odbornej, známy v niekoľkých rovinách: ako politik, lekár, vysokoškolský pedagóg a umelec. V tej prvej je nielen obyvateľom Trnavy blízky ako komunálny politik, propagátor umenia a aktívny člen katolíckej obce. Aktívne sa zúčastnil politických zmien a v rokoch 1992 – 5 pôsobil ako poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, predseda parlamentného Výboru pre zdravotníctvo a sociálne veci. Bol spoluautorom poslaneckého návrhu zákona o zdravotnom poistení. Pôsobil ako riaditeľ nemocnice v Trnave a neskôr ako riaditeľ Spolku sv. Vojtecha.

Výrazne prispel k formovaniu novej generácie manažérov zdravotníctva. Ako vedúci Katedry zdravotníckeho manažmentu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave od roku 1995 vychoval stovky študentov, ktorí pomaly nastupujú do zodpovedných funkcií na Slovensku i vo svete. Odovzdal im svoje skúsenosti z praxe, najmä z riadenia nemocnice založenej na politike kvality, aj z pôsobenia v zdravotnej poisťovni. Zároveň sa s nimi delí aj o vedomosti získané na študijných pobytoch v Rakúsku, Taliansku, USA a Holandsku. V tejto činnosti pokračuje aj ako emeritný profesor.

Jeho činnosť na poli kultúry ocenilo mesto cenou za významnú činnosť v rozvoji kultúry mesta, osobitne za propagáciu diela sochára Jána Koniarka a maliara P. Teodora Tekela OFM. Z básnickej tvorby je potrebné spomenúť zbierky poézie („V šere ticha“, „Sedem textov“ a „Démon ´kýs“) a divadelnú hru „Záhrada spomienok Jána Koniarka“.

Zlatú medialu za úspešnú vedeckú a výchovno-vzdelávaciu prácu, ktorá prispela k zvýšeniu vedeckého a pedagogického kreditu Trnavskeu univerzity v Trnave, mu rektor Trnavskej univerzity slávnostne odovzdal počas 17. ročníka konferencie "Ochrana života", ktorej organizátorom a garantom je práve prof. Chmelík.