Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. vyhlásenie

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. (ZSSK) poskytuje študentom VŠ zľavnené cestovné na základe preukazov vo forme BČK vydanými jednotlivými VŠ v SR. V súčasnosti ZSSK eviduje problémy pri načítavaní a uznávaní platnosti BČK.

V záujme predchádzania vzniku konfliktných situácií pri cestovaní na zľavnené cestovné súvisiace s načítaním platnosti BČK ZSSK s okamžitou platnosťou až do odvolania prijala nasledovné opatrenia:

  • v prípade zistenia neplatnosti BČK, príp. neštandardnej hlášky pri načítaní BČK zamestnanec ZSSK BČK vždy uzná za platnú, a to aj v prípade, ak po načítaní BČK bude vyhodnotená z akéhokoľvek dôvodu ako neplatná. Podmienkou uznania je však holografická známka platnosti BČK (príp. s predtlačenou platnosťou) na akademický rok 2014/2015,
  • v prípade neplatnosti BČK, príp. neštandardnej hlášky pri načítaní BČK bude každý takýto prípad operatívne postúpený na zistenie príčiny problému. Z uvedeného dôvodu je potrebné, aby držiteľ BČK bol ústretový a bez akýchkoľvek prieťahov poskytol oprávnenému zamestnancovi ZSSK potrebné údaje na ich spísanie.

Veríme, že v súčasnosti vzniknuté problémy v súvislosti s načítavaním BČK pri kontrole ich platnosti sa podarí odstrániť v čo najkratšom čase.

Poskytovanie zľavy cestovného pre študentov VŠ v akad roku 14_15-akt. 26.09.2014

 

 

 

 

 

V Bratislave dňa 26.09.2014