E-shop

Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Zatvorenie knižnice

Zdroj: 
Univerzitná knižnica

Prajeme vám príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu rodiny a všetko dobré v Novom roku. Budeme tu pre vás od 8.1.2018. 
Medzi sviatkami si výpožičnú dobu požičaných kníh môžete prolongovať cez svoje konto používateľa http://ezp.truni.sk/opacXEdocs/files/manual_prihlasenie.pdf, prípadne môžete knihy vrátiť do biblioboxu, ktorý je umiestnení pri hlavnom vchode do Univerzity (nezabudnite si skontrolovať vo svojom konte vrátenie týchto kníh).
Otváracie hodiny od 8.1.2018: pondelok 8:00 - 12:00
utorok - piatok 8:00 - 15:00