Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Zasadnutie Vedeckej rady Trnavskej univerzity v Trnave

Zasadnutie Vedeckej rady Trnavskej univerzity v Trnave sa bude konať dňa 15. novembra 2018 (štvrtok) o 13.00 h v zasadacej miestnosti rektora Trnavskej univerzity v Trnave na Hornopotočnej ul. č. 23.