Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Zásadné momenty vo vývoji politického systému na Ukrajine

Pozývame všetkých študentov na prednášku doc. Yevheniy Haydanka, z Katedry politických vied a verejnej správy na Užhhorodskej štátnej univerzite. Prednáška sa uskutoční vo štvrtok 14. decembra v miestnosti 5S1 o 11:15 hod. Hlavná téma súčasnej politickej situácie na Ukrajine bude zameraná na podstatné momenty a vplyvy politického vývoja.