Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Zamestnanci univerzitnej knižnice TU

 

Riaditeľka knižnice
 
 
 
 

PhDr. Zuzana Martinkovičová
tel. +421 33 5939 359
fax: 033/5511129
kniznica@truni.sk
 

Zástupkyňa riaditeľky, výpožičky
 
 
 

Anna Chobotová
tel. +421 33 5939 302
anna.chobotova@truni.sk
 

Akvizícia
 
 
 

Ľubica Kosoňová
tel. +421 33 5939 336
lubica.kosonova@truni.sk
 

Evidencia publikačnej činnosti
DOI
 
 

Mária Cíbiková
tel. +421 33 5939 295
maria.cibikova@truni.sk
 

Evidencia publikačnej činnosti
Evidencia umeleckej činnosti
DOI
 

Mária Arpášová
tel. +421 33 5939 295
maria.arpasova@truni.sk
 

Katalogizácia
 
 
 

Helena Čapičíková
tel. +421 33 5939 336
helena.capicikova@truni.sk
 

Katalogizácia
 
 
 

Alena Bzdilová
tel. +421 33 5939 336
alena.bzdilova@truni.sk
 

Výpožičky, výmena kníh
 
 
 

PhDr. Michal Mrva
tel.: +421 33 5939 302
michal.mrva@truni.sk

Študovňa, správca periodík

Mgr. Barbora Likavská
tel.: +421 33 5939 337
barbora.likavska@truni.sk

Študovňa, MVS, MMVS

Viera Čambálová
tel. +421 33 5939 337
viera.cambalova@truni.sk

Záverečné práce
 
 
 

Silvia Ružičková
tel. +421 33 5939 336
silvia.ruzickova@truni.sk