Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Zamestnanci univerzitnej knižnice TU

 

Riaditeľka knižnice

PhDr. Zuzana Martinkovičová
tel. +421 33 5939 359
fax: 033/5511129
kniznica@truni.sk

 

Zástupkyňa riaditeľky
Evidencia publikačnej činnosti
Evidencia umeleckej činnosti 
DOI
EIZ

 

Mária Arpášová
tel. +421 33 5939 295
maria.arpasova@truni.sk

 

Akvizícia

Ľubica Kosoňová
tel. +421 33 5939 336
lubica.kosonova@truni.sk

 

Evidencia publikačnej činnosti
DOI

Mária Cíbiková
tel. +421 33 5939 295
maria.cibikova@truni.sk

 

Katalogizácia

Helena Čapičíková
tel. +421 33 5939 336
helena.capicikova@truni.sk

 

Výpožičky, výmena kníh

Alena Bzdilová
tel. +421 33 5939 302
alena.bzdilova@truni.sk

 

Výpožičky, MVS, MMVS

Viera Čambálová
tel. +421 33 5939 302
viera.cambalova@truni.sk

 

Študovňa, správca periodík

PhDr. Michal Mrva
tel.: +421 33 5939 337
michal.mrva@truni.sk

 

Záverečné práce

Silvia Ružičková
tel. +421 33 5939 336
silvia.ruzickova@truni.sk