Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Za emeritným spišským biskupom Mons. Františkom Tondrom

Zdroj: 
Kancelária rektora

Mons. František Tondra sa narodil 4. júna 1936 v Spišských Vlachoch. Maturoval na 11- ročnej strednej škole v Spišskej Novej Vsi (1954). V rokoch 1954 – 1957 študoval na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave a v rokoch 1957 – 1962 na Rímskokatolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave, kde v roku 1978 získal doktorát z teológie. Na tamojšej katedre morálnej teológie pôsobil v rokoch 1978 – 1983 ako odborný asistent. V roku 1990 pôsobil ako odborný asistent na Teologickom inštitúte CMBF UK a TF KU v Spišskej Kapitule - Spišskom Podhradí (morálna teológia, kresťanská sociológia). V júli 1993 sa habilitoval a v decembri 1997bol menovaný prezidentom SR za profesora v odbore teológia. Za kňaza bol vysvätený 1. júla 1962 v Bratislave. Za diecézneho biskupa Spišskej diecézy bol konsekrovaný  9. 9. 1989 v Katedrále sv. Martina v Spišskom Podhradí. V júli 1991 (11. 6.) sa po abdikácii kardinála Tomáška stal predsedom Biskupskej konferencie ČSFR. V máji 1993 (4. 5.) bol vymenovaný za predsedu Konferencie biskupov Slovenska (abdikoval kvôli chorobe 13. 4. 1994); opätovne zvolený 31. 8. 2000, 16. 9. 2003 a 3. 10. 2006. Predsedom KBS bol do 28. 10. 2009. Trnavská univerzity mu v decembri 2007 udelila  čestný titul Dr. h. c.  Bol skromný človek, a preto obľúbený vo farnostiach, kde pôsobil i v akademickom prostredí, kde vždy načúval názory iných.