E-shop

Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Výpadok pripojenia do internetu

Zdroj: 
Centrum informačných systémov

Oznam pre používateľov univerzitnej siete
 

Dňa 1.4.2015 asi o 11:15 hod. prišlo k výpadku internetového pripojenia do siete SANET v dôsledku preseknutia vedenia metropolitnej optickej siete.

Počas uvedeného výpadku nie je možné z univerzitnej siete pripojenie k internetu, k informačným systémom univerzity s webovým rozhraním (MAIS, EZP, DAWINCI, EKP, Virtuálna univerzita, ESS portál, ISSM, BRISK, e-prihláška), e-mailový systém Zimbra funguje len v rámci vnútornej univerzitnej siete a nefunguje telefonovanie z vnútornej hlasovej siete do verejnej telefónnej siete (vrátane telefonovania do mobilných sietí).

Vlastník poškodeného vedenia začal realizovať jeho opravu. Predpoklad odstránenia poruchy - najneskôr do 20:00 hod..