Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Vynikajúce umiestnenie Trnavskej univerzity

Zdroj: 
Kancelária rektora

Spoločnosť Cybermetrics Lab, patriaca najväčšej verejnej výskumnej inštitúcii v Španielsku – CSIC, publikovala ranking svetových univerzít „Ranking Webometrics Ranking of World Universities“ (http://www.webometrics.info/top12000.asp?offset=450), ktorý je zhodnotením univerzít z celého sveta.  Hodnotenia sú zverejnené aj podľa jednotlivých štátov.

Medzi sledované položky  okrem  údajov uverejnených na webových stránkach inštitúcií a publikovaných v elektronických časopisoch, patria aj vedecká, ekonomická, sociálna a kultúrna činnosť vzdelávacej inštitúcie.

Hodnotenie slovenských vysokých škôl pripájame k tejto správe. Vyplýva z neho, že Trnavská univerzita v Trnave sa umiestnila na 6. mieste spomedzi všetkých slovenských vysokých škôl.

Výsledky hodnotenia potvrdzujú vysokú úroveň vzdelávania a vedeckej činnosti na našich fakultách. Gratulujeme a ďakujeme tým, ktorí sa o tento potešujúci úspech pričinili.

http://www.webometrics.info/rank_by_country.asp?country=sk