Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Výmena publikácií

Vážení používatelia,

ponúkame Vám ďalšiu zo služieb univerzitnej knižnice, výmenu odbornej literatúry. V prípade, že máte záujem o niektorú z kníh z nášho  výmenného fondu /link na zoznam/ a zároveň vlastníte náučnú  literatúru, ktorá z rôznych dôvodov už nemá miesto vo vašej vlastnej knižnici,  môžete ju ponúknuť univerzitnej knižnici osobne alebo na týchto emailových adresách:

anna.chobotova@truni.skviera.cambalova@truni.sk

Vhodnosť ponúknutého titulu  v závislosti najmä od profilácie knižničného fondu posúdi univerzitná knižnica. Veríme, že vás naša ponuka zaujala a tešíme sa s vami na spoluprácu.Ešte si Vás dovoľujeme upozorniť, že zoznam literatúry určenej na výmenu sa priebežne aktualizuje.