Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Vyhlásenie výsledkov doplňujúcich volieb do AS TU za študentskú a zamestnaneckú časť FF