Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Vyhlásenie volieb na neobsadené miesto člena študentskej časti AS TU za TF TU

Zdroj: 
Akademický senát TU

Voľby na neobsadené miesto člena študentskej časti Akademického senátu TU  za TF TU sa budú konať v dňoch 26. – 28. februára 2013 vždy v čase od 11.00 hod. do 14.00 hod. v átriu na 1. poschodí Teologickej fakulty TU, Kostolná 1, 814 99 Bratislava. Bližšie informácie nájdete na stránke TF TU v časti Oznamy AS TF TU, alebo na http://www.tftu.sk/index.php?stranka=uradna_vyveska.