E-shop

Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Voľný prístup do databázy Gerritsen Collection of Aletta H. Jacobs

Zdroj: 
Univerzitná knižnica

Používatelia akademickej siete Trnavskej univerzity v Trnave majú možnosť  využiť voľný prístup do databázy Gerritsen Collection of Aletta H. Jacobs do 31. marca 2103. 

Je to zbierka tlačených textov a primárnych prameňov, týkajúcich sa výskumu ženských dejín, rodových a feministických štúdií z rokov 1543 - 1945. Na prístup je potrebné vyplniť prihlasovací formulár a počkať na údaje.