E-shop

Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Voľný prístup do databázy Cambridge University Press

Zdroj: 
Univerzitná knižnica

Používatelia akademickej siete Trnavskej univerzity v Trnave majú možnosť  využiť voľný prístup do databázy Cambridge University Press do 7.5.2013.