Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Voľby do Študentskej rady vysokých škôl

Zdroj: 
Akademický senát TU

 

VOĽBY DO ŠTUDENTSKEJ RADY VYSOKÝCH ŠKÔL
Na základe § 107 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a v zmysle Zásad volieb AS TU pre voľby do ŠRVŠ vyhlasujem voľby do ŠRVŠ, ktoré sa budú konať
v dňoch 10. – 12. decembra 2018 v čase od 10.00 hod. do 13.00 hod.

Viac informácií