Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Vo Varšave udelili čestný doktorát prof. Ladislavovi Csontosovi

Profesor Ladislav Csontos SJ sa v stredu 27. novembra 2019 stal čestným doktorom Pápežskej teologickej fakulty vo Varšave. Ocenili ho spolu s dominikánom a spisovateľom Jacekom Salijom.

"Pápežská teologická fakulta vo Varšave pozostáva z dvoch škôl - Collegium Joaneum a jezuitského Collegium Bobolanum. Prof. Ladislav Csontos je jezuitom, profesorom na Trnavskej univerzite. Toto však nie je najdôležitejšia vec. Dôležitý je on. V období komunizmu bol ako tajný jezuita zamestnancom plánovacej kancelárie. Matematik, filozof a kňaz v podzemí. Časy neboli ľahké - mnohí z jeho spolubratov povedali, že čakajú na lepšie dni. On nie! Povedal: „Nečakajme! Urobme to, čo môžeme urobiť teraz." A v podzemí začali robiť kvalitnú filozofiu. Keď po páde komunizmu zo zvyškov jezuitského školstva v Československu založená nová sekulárna univerzita, chceli mať na tejto univerzite teologickú fakultu. A dosiahli to. Otec Ladislav sa stal prvým dekanom jej teologickej fakulty," povedal rektor Pápežskej teologickej fakulty vo Varšave prof. Krzysztof Pawlina."Toto je jedna strana mince. Po druhé, profesor Csontos po páde komunizmu videl veľkú potrebu kvalitnej antropológie. Všimol si, že antropológia Jána Pavla II. je správna pre dnešnú dobu. Venuje sa teda službe filozofa a teológa."

Akademická slávnosť sa ukustočnila v budove Centrálnej poľnohospodárskej bibliotéky vo Varšave. Laudatio o prof. Csontosovi predniesol prof. dr hab. Józef Kulisz SJ z PWTW - Collegium Bobolanum. Môžete si ju pozrieť na tomto odkaze.

jacek salij, ladislav csontos PWTW doctor honoris causa

Pápežská teologická fakulta vo Varšave udelila svoj prvý čestný doktorát v roku 1992 slovenskému jezuitovi Emilovi Krapkovi. Odvtedy titul doctor honoris causa prislúcha 11 osobnostiam, medzi nimi aj kardinálom Józefovi Glempovi či Dominikovi Dukovi. Od včera aj profesorovi Trnavskej univerzity v Trnave Ladislavovi Csontosovi.

Prof. RNDr Ladislav Csontos SJ, PhD. je jezuitský kňaz a vysokoškolský učiteľ. Vyštudoval Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave, popri nej tajne vstúpil do Spoločnosti Ježišovej, v rámci „podzemnej“ Cirkvi sa venoval pastorácii malých skupiniek študentov, bol tajne vysvätený za kňaza. Po roku 1989 začal budovať sieť vysokoškolskej pastorácie. Stál pri zrode Akademických dní v Banskej Bystrici a sympózia Nová evanjelizácia. Bol prvým dekanom Teologickej fakulty Trnavskej univerzity a neskôr prorektorom TU pre vedu, výskum a umeleckú činnosť. Prednáša filozofickú antropológiu a filozofiu kultúry. Osobitne sa zameriava na výskum problematiky rozvedených katolíkov a možností ich spirituality a pastorácie.

čestný doktor Ladislav Csontos

 

foto: PWTW/Mirosław Wiśniewski