Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Verejná habilitačná prednáška Ing. Viery Peterkovej, PhD. a verejná inauguračná prednáška doc. PaedDr. Ondreja Kaščáka, PhD.