Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Věda v souvislostech - Otevřené webináře pro uživatele databází WOS, JCR, ESI

Zdroj: 
Univerzitná knižnica

V mene spoločnosti Clarivate Analytics, predtým divízia IP&Science spoločnosti Thomson Reuters, by sme Vás radi pozvali na webináre k produktom:

·         Web of Science Core Collection

·         Journal and Highly Cited Data

·         Journal Citation Reports – analytický nástroj pre hodnotenie časopisov

·         Essential Science Indicators – analytický nástroj, ktorý slúži k určeniu najvplyvnejších autorov, publikácií, inštitúcií a zemí na základe citovanosti

Bližšie informácie o termínoch v pozvánke.