Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Valentínska kvapka krvi

Trnavská univerzita v Trnave v spolupráci so Slovenským Červeným krížom a Národnou transfúznou službou SR, pripravila 13. februára 2019 v Študentskom domove Petra Pazmáňa mobilný odber krvi. Do kampane „Valentínska kvapka krvi“ sa stihlo zapojiť, počas dvoch hodín, 43 študentov. Ich krv tak teraz môže zachrániť životy iných ľudí: obeť úrazu, pomôcť predčasne narodenému dieťaťu; pri urgentných operáciách môže byť rozhodujúcim faktorom. 

Trnavská univerzita vždy oceňuje ochotu a pomoc všetkých svojich študentov. Tentokrát, ako poďakovanie za ich nezištnosť a spolupatričnosť, všetkým svojim darcom značne navýšila počet bodov, ktoré potrebujú k prideleniu ubytovania.