Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Valentínska kvapka krvi

Pozývame Vás na tradičnú Valentínsku kvapku krvi, ktorú pripravila Trnavská univerzita v Trnave v spolupráci s Miestnym spolkom Slovenského Červeného kríža a Národnou transfúznou službou SR. Odber sa bude konať 21.02.2017 v budove Študentského domova Petra Pázmaňa v Trnave, Rybníková 13A (AULA, 1. poschodie), v čase od 8:00 do 11.00 hod.
Srdečne privítame všetkých dobrovoľných darcov, hlavne z radov našich študentov, zamestnancov a budeme radi, ak sa do tejto akcie zapojí i verejnosť.
Tešíme sa na Vašu účasť.

ĎAKUJEME.