E-shop

Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Úvod do informačných systémov na TU

Zdroj: 
Centrum informačných systémov

Prezentácie zo školenia Úvod do informačných systémov na Trnavskej univerzite v Trnave usporiadanej pre študentov FZSP a PDF vo formátoch .pdf a .pptx. Prezentácie odporúčame aj pre študentov ostatných fakúlt.