Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Úspechy našich študentov

Blahoželáme študentke psychológie Filozofickej fakulty Gabriele Dávidovej za 1. miesto 5. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže poétov Poetický Púchov 2018 v kategórii dospelých. Súťaž prebiehala v štyroch vekových kategóriách, zúčastnení boli žiaci ZŠ, študenti SŠ a VŠ, a dospelí z celého Slovenska.