Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Úspechy našich študentiek

Do finále druhého ročníka odbornej súťaže Florence roka, spomedzi 162 zaregistrovaných, postúpilo 20 najúspešnejších študentiek 3. ročníka denného štúdia v študijnom odbore Ošetrovateľstvo. Záslužné tri ocenenia si odniesli študentky Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave. 

Tretie miesto obsadila Silvia Mrmusová za esej: Orientácia na pacienta - princípy ošetrovateľstva nemocnice novej generácie Michalovce. V tíme spolu s Nikol Hoškovou zároveň zvíťazili v zvládaní záťažovej komunikačnej situácie. V súťažnej disciplíne s názvom Dar života, ktorá pozostávala zo správneho výberu transfúzneho prípravku podľa priloženej žiadanky a vykonania krížnej skúšky, sa stala víťazkou Alica Radimáková.

Na pôde Trnavskej univerzity 18. januára 2018 im k víťazstvu oficiálne blahoželal rektor Marek Šmid a poprial ďalšie úspechy v ich štúdiu a obetavej profesii.