Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Univerzity sú motorom európskych inovácií

Trnavská univerzita v Trnave je riadnym členom Európskej asociácie univerzít (European University Association, EUA). Prostredníctvom svojho zástupcu sa zúčastnila tajnej voľby nového prezidenta EUA, ktorá sa konala na Valnom zhromaždení EUA na Sorbonnskej univerzite v Paríži. Za nového prezidenta bol zvolený profesor Michael Murphy z Írska, ktorý nastúpi do úradu v máji 2019.  Delegáti z členských inštitúcií si tiež zvolili nových členov rady EUA, ktorými budú profesor Josep Garrell zo Španielska, profesor Patrick Lévy z Francúzska, profesor Marcin Pałys z Poľska a profesor Franceso Ubertini z Talianska. V druhom funkčnom období budú v rade EUA pokračovať profesorka Martine Rahier zo Švajčiarska a Mari Sundli Tveit z Nórska.

Hlavným bodom programu stretnutia 450 zástupcov univerzít bola výročná konferencie EUA s témou -  úloha vysokých škôl v oblasti inovácií v regionálnom prostredí. Príspevky na uvedenú tému boli zamerané na hľadanie inovačných možností vo vytváraní stabilných aktívnych partnerstiev v sektore akademickom, zamestnávateľskom i nepodnikateľskom, ako aj vytváranie interdisciplinárných prienikov v internom, ale aj externom prostredí. Ústredným dokumentom konferencie bola nová štúdia EUA “The Role of Universities in Regional Innovation Ecosystems.” 

Súčasťou programu boli aj zasadnutia národných rektorských konferencií, ich témy sa týkali budúcej podoby Bolonského procesu po rok 2020, akademických slobôd, otvorenej vedy 2.0 a otvoreného prístupu, celoživotného vzdelávania, finálnej podoby budúceho rámcového programu pre výskum a inovácie Horizont Europe. Výbor tiež schválil spoločné vyhlásenie EUA, ALLEA a Science Europe "Academic freedom and institutional autonomy: Commitments must be followed by action."

 

Za TU: PhDr. Adriana Krupová, riaditeľka kancelárie rektora

Viac info o výročnej konferencii: EUA