Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Univerzitná bezdrôtová sieť (WIFI)

Pripojenie do univerzitnej bezdrôtovej siete vykonávajú fakultní informatici, ktorí zadaním WEP kľúča pripoja mobilné zariadenie (notebook, smartphone, tablet) do bezdrôtovej siete. (SSID:truni)

FF - Ing. Milan Richnák, milan.richnak@truni.sk, 033/5939 290
FZSP - Roman Hvizdoš, roman.hvizdos@truni.sk, 033/5939 451
PF - Ing. František Hanušiak, frantisek.hanusiak@truni.sk, 033/5939 650
TF - Martin Šulák, martin.sulak@truni.sk
PDF - Andrej Škvarka, andrej.skvarka@truni.sk, 033/5939 549