Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Univerzitná autonómia a sloboda

Dôležitosť autonómie univerzít bola hlavnou témou výročnej konferencie Európskej asociáce univerzít (EUA).

Na Bergenskej univerzite v Nórsku 6. apríla diskutovali o budúcnosti univerzitného vzdelávania rektori vysokoškolských inštitúcií, predstavitelia ministerstiev školstva a študentských organizácií z 44 krajín. 

Marek Šmid, rektor Trnavskej univezity, zastupoval Slovenskú rektorskú konferenciu na zasadnutí Rady EUA a následne mal na konferencii prednášku v mene Trnavskej univerzity. Oboznámil účastníkov s aktuálnou plánovanou reformou slovenského vysokého šlolstva. Následná diskusia sa týkala akademickej autonómie so zameraním na otázky prijímania študentov, proces akreditácie a vnútorné systémy kvality. Jednou oblasťou reformy je prenesenie kompetencií akreditácie študijných programov na univerzity, ktorých vnútorné systémy kvality budú spĺňať vopred stanovené štandardy. Na príklade implementácie systému kvality na Trnavskej univerzite sa podľa rektora ukazuje jej pripravenosť na plánovanú zmenu akreditácie, ale aj porovnateľnosť so zahraničnými renomovanými univerzitami.

 

Zdroj: eua.be