E-shop

Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Univerzita tretieho veku 2018/2019

UTV na Trnavskej univerzite aj v tomto školskom roku otvára troj, dvoj a jednoročné študijné programy. Záujemcovia o trojročné štúdium si môžu vybrať z programov: cudzie jazyky pre začiatočníkov a mierne pokročilých, dejiny umenia, filozofia, právo, sociálna práca a psychológia. Dvojročný študijný program - metamorfózy antického myslenia a kultúry obsahuje prednášky z oblasti histórie a umenia. Jednoročné študijné programy zahŕňajú prácu s PC, nemčinu pre mierne pokročilých, angličtinu pre začiatočníkov, psychológiu a program s názvom závislosť a spoluzávislosť. Prijímacie skúšky sa nekonajú. Podmienkou prijatia je len ukončené stredoškolské vzdelanie a vek nad 40 rokov. Záujemcovia so zdravotným postihnutím majú z veku výnimku. Po ukončení celkového štúdia a odovzdaní záverečnej práce študenti získavajú na slávnostných promóciách osvedčenie o absolvovaní. 

Trnavská univerzita ponúka štúdium nielen v Trnave, ale i v Bratislave na Teologickej fakulte.