Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Udelenie čestných doktorátov Trnavskej univerzity

V pondelok, 13. novembra, Trnavská univerzita v Trnave na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady v Bratislave udelila jezuitom Józefovi Kuliszovi a Emiloví Vánimu titul „doctor honoris causa“.

Prof. Józef Kulisz, SJ získal titul za jeho prínos pre rozvoj fundamentálnej teológie na Slovensku, za svoju vedecko-výskumnú činnosť a rozvoj doktorandského štúdia v odbore katolícka teológia na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity.

Druhý titul bol udelený Emilovi Vánimu, SJ za prípravu a rozvoj vedecko-pedagogickej koncepcie jezuitského apoštolského diela v podobe Teologického inštitútu a za pomoc pri jeho transformácii na Teologickú fakultu Trnavskej univerzity.