Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Naša univerzita je už štvrtý rok zaradená v medzinárodnom hodnotení U-Multirank

Trnavská univerzita je jednou z deviatich univerzít na Slovensku, ktorá sa zapojila do medzinárodného rankingu U-Multirank.

Porovnávací projekt je viacrozmerným a viacúrovňovým rankingovým nástrojom vytvoreným Európskou komisiou a je nastaviteľný podľa parametrov jednotlivých užívateľov. Ratingová platforma aktuálne porovnáva viac ako 1600 vysokoškolských inštitúcií z 95 krajín. Multidimenzionalita porovnávania je zastrešená piatimi oblasťami: štúdium, výskum, prenos vedomostí, medzinárodná orientácia a regionálna angažovanosť. Pre študentov je tak umožnené jednoduchým spôsobom si navoliť porovnávacie kritériá a vytvoriť si vhodnú pomôcku pri výbere študijného pobytu v zahraničí podľa vlastných očakávaní. Podľa zverejnených výsledkov U-Multirank edície 2018, Trnavská univerzita získala popredné pozície hlavne v publikáciách s interdisciplinárnym presahom, medzinárodných publikáciách, v rámci prenosu poznatkov v spoločných publikáciách s externými partnermi a v absolvovaní magisterského štúdia načas.

Výsledky zapojených slovenských univerzít vo vybraných indikátoroch piatich hodnotených oblastí U-multirank:

výchovno – vzdelávacia činnosť

vedecko – výskumná činnosť

prenos poznatkov

medzinárodná orientácia

regionálna angažovanosť

Aj touto aktivitou Trnavská univerzita v Trnave preukazuje nielen vnútroštátnu, ale aj medzinárodnú kredibilitu jej fakúlt. 

Zdroj: PhDr. Adriana Krupová, riaditeľka kancelárie rektora