Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Týždeň vedy a techniky na TU

Týždeň vedy a techniky na Trnavskej univerzite v Trnave prebiehal v dňoch 4. - 10. novembra 2019. Do projektu bolo zapojených všetkých päť fakúlt, ktoré jedinečným spôsobom poukázali na potrebu vnímania vedy v spoločnosti. V rámci tohto podujatia bola veda prezentovaná ako pozitívny faktor rozvoja hlbších vedomostí. Záujemcovia sa tak zúčastnili odborných prednášok, workshopov, diskusií, skupinových aktivít i exkurzií, ktoré boli dostatočným dôkazom vynaliezavosti tohto krásneho odboru.
 
Veľký záujem nadšencov o vedu bol podnetom na pokračovanie prednášok, na ktoré vás srdečne pozývame: Harmonogram podujatí.
 
Fotogaléria - výber