Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Týždeň Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce

Vážení pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci a študenti Trnavskej univerzity v Trnave, dovoľujem si vás srdečne pozvať na pripravovaný "Týždeň fakulty", ktorý sa bude konať 19. - 23. marca 2018. Budem rád, ak vás program osloví a zúčastníte sa. S úctivým pozdravom prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc., v.r., dekan FZaSP TU.