E-shop

Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Tvorivá súťaž Generácia 1992 (DG MARKT)

Zdroj: 
Kancelária rektora
1.  Opis súťaže
Tvorivá súťaž Európskej komisie Generácia 1992 (DG MARKT) vyzýva mladých
Európanov narodených v čase od 1. januára do 31. decembra 1992, aby sa
tvorivo vyjadrili o tom, ako chápu Jednotný európsky trh, aby povedali
svoje názory a očakávania do budúcnosti a podelili sa o svoje príbehy a
skúsenosti súvisiace s Jednotným európskym trhom. Porota z príspevkov
vyberie víťazov a v súlade s týmito oficiálnymi pravidlami udelí ceny.

2.  Účasť
Zúčastniť sa môžu všetci obyvatelia EÚ, ktorí sa narodili v čase od 1.
januára 1992 do 31. decembra 1992.
Zúčastnení nemusia byť ani profesionáli ani umelci na to, aby poslali svoj
tvorivý príspevok. Vítané sú všetky príbehy a názory!
Účastníci si pre svoj príspevok musia vybrať tému a tvorivý formát. Každý
účastník môže odoslať dva príspevky, ktoré musia byť v dvoch odlišných
tvorivých formátoch.
Príspevky môžu odosielať aj skupiny. V skupine musí byť určený jej vedúci,
ktorý zodpovedá pravidlám určeným v časti 2 o Účasti a v prípade výhry
bude preberať cenu v mene skupiny.

3.  Témy a tvorivé formáty
Účastníci si pre svoj príspevok budú musieť vybrať tému a tvorivý formát.
Účastníci si môžu vybrať z nasledujúcich tematických kategórií:
Vzdelávanie a občianstvo
Práca a podnikanie
Kultúra a voľný čas
Spotrebitelia a prostredie
V každej tematickej kategórii si môžu účastníci slobodne zvoliť jeden z
nasledujúcich tvorivých formátov:
Článok (text)
Video
Fotografia
Kresba
Aplikácia pre smartfón

Uzávierky prihlášok
Príspevky prihlásené cez internet musia byť obdržané do 24:00 SEČ 9.
septembra 2012.

Jazyk
Príspevky môžu byť predkladané v jednom alebo niekoľkých z 23 oficiálnych
jazykov EÚ.