Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Trnavská univerzita získala ECTS Label a Diploma Supplement Label

Zdroj: 
Kancelária rektora

Trnavská univerzita v Trnave sa stala držiteľom dvoch významných značiek, ktoré patria k najprestížnejším statusovým oceneniam pre oblasť vysokoškolského vzdelávania v európskom priestore:

ECTS Label (European Credit Transfer and Accumulation System) - Európsky systém prenosu a akumulácie kreditov

  • značku vydáva Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie a kultúru Európskej komisie
  • ide o prejav kvality vysokej školy
  • značka certifikuje správne používanie európskych kritérií vzdelávania
  • TU získala túto značku ako prvá humanitne a spoločenskovedne zameraná univerzita v SR

  Diploma Supplement Label - Dodatok k diplomu

   • značku udeľuje Európska komisia
   • Dodatok diplomu TU zodpovedá európskym štandardom
   • certifikát o udelení značky je platný na roky 2013 až 2016

   Udelenie prestížnych značiek je dokladom, že Trnavská univerzita v Trnave spĺňa náročné kritériá Európskej únie v oblasti vysokoškolského vzdelávania a umožňuje posilnenie mobilít, čím zabezpečuje lepšie podmienky vlastnej internacionalizácie a europeizácie.

   Poďakovanie patrí všetkým padagógom, zamestnancom univerzity a zamestnancom spoločnosti Dupres Consulting, ktorí sa podieľali na procese nevyhnutných zmien súvisiacich s udelením uvedených prestížnych značiek.