Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Trnavská univerzita v Trnave a UPeCe uzavreli zmluvu

Zdroj: 
Kancelária rektora

Dňa 16. mája 2012 rektor Trnavskej univerzity v Trnave prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. a kaplán UPeCe Mgr. Adrián Čontofalský, SJ podpísali  „Zmluvu o spolupráci medzi Trnavskou univerzitou v Trnave a Univerzitným pastoračným centrom svätého Stanislava Kostku v Trnave“, ktorou  dohodli podmienky a pravidlá vzájomnej spolupráce pri činnosti UPeCe, ktoré poskytuje priestor na zmysluplné využívanie spoločenského rozmeru  študentského života. Pre Vašu informáciu prikladáme úplný text zmluvy tu.

Audiovizuálny záznam z tejto slávnosti môžete nájsť na internetovej stránke UPeCe.