Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Trnavská univerzita v Trnave je výskumnou univerzitou

Na základe splnenia dočasných kritérií, ktoré zohľadňujú hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokých škôl v rámci poslednej komplexnej akreditácie, udelila ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová Trnavskej univerzite v Trnave oprávnenie na používanie označenia „výskumná univerzita“.

Označenie výskumná univerzita môže TU používať s platnosťou do zverejnenia prvého vyhodnotenia periodického hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokej školy podľa §88a zákona o vysokých školách.

Ďakujem všetkým tvorivým zamestnancom, vysokoškolským učiteľom a študentom, ktorí ste sa o tento úspech zaslúžili a rád vyjadrujem presvedčenie, že sa nám i v nadchádzajúcom období spoločným úsilím podarí napĺňať prianie uvedené v liste ministerky školstva oznamujúcom túto potešujúcu skutočnosť: naďalej rozvíjať kvalitu tvorivej činnosti Trnavskej univerzity v Trnave, jej výsledky úspešne prenášať do vysokoškolského vzdelávania a zlepšovať pozíciu Slovenska v medzinárodnom výskumnom priestore.“ René Bílik, rektor.