Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Trnavská univerzita udelila dva čestné doktoráty

Zdroj: 
Kancelária rektora

Počas slávnostného aktu boli 27. mája udelené tituly doctor honoris causa bývalému rektorovi Petrovi Blahovi a arcibiskupovi Cyrilovi Vasiľovi.

Na základe rozhodnutia Vedeckej rady Trnavskej univerzity titul získal Dr. h. c. prof. JUDr. Peter Blaho, CSc. Bývalý rektor Trnavskej univerzity bol ocenený za jeho tvorivú a riadiacu činnosť. Začiatkom roka 1998 sa spolupodieľal na vytvorení Právnickej fakulty TU, funkciu jej dekana vykonával do roku 2000, kedy sa stal rektorom univerzity a na tomto poste pôsobil do roku 2007.

Druhou ocenenou osobnosťou bol  Mons. prof. ThDr. Cyril Vasiľ SJ, PhD. za rozvoj a etablovanie katolíckej teológie na Trnavskej univerzite a za šírenie vedeckých výstupov katolíckej teológie mimo hraníc Slovenskej republiky. Ako bývalý vyučujúci na Teologickej fakulte TU, neskôr dekan a rektor Východného inštitútu v Ríme a v súčasnosti sekretár Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme je medzinárodne uznávanou a oceňovanou osobnosťou.