Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Trnavská univerzita prerušila výučbu až do 28.3.

trnavská univerzita v trnave V súlade s usmernením ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR prerušuje rektor Trnavskej univerzity výučbu do soboty 28. marca 2020 vrátane. 

Rektor TU prof. René Bílik vydal ešte v pondelok 9. marca príkaz, ktorým prerušil výučbu na všetkých fakultách na najbližšie dva týždne. Namiesto kontaktného štúdia môžu študenti využiť e-learning (najmä Moodle) a samoštúdium. Podrobnosti určia dekanky a dekani fakúlt. Vzhľadom na aktuálne usmernenie ministerstva školstva sa termín prerušenia výučby predĺžil do soboty 28. marca 2020 vrátane.

Tuzemskí študenti, ktorí sú ubytovaní v študentskom domove Petra Pazmáňa, majú nariadené opustiť toto zariadenie. Tí, ktorí sú ubytovaní v iných domovoch, majú rešpektovať rozhodnutia iných zriaďovateľov.

Rovnako sa prerušuje vyučovanie na Univerzite tretieho veku, a to až do odvolania.

Príkaz rektora taktiež obmedzuje zahraničné pracovné cesty do krajín, kde sa potvrdil výskyt nákazy 2019-nCOV, taktiež sa zrušuje pozývanie študentov a akademických pracovníkov z týchto oblastí či hromadné podujatia (napríklad Psychologické večery).

Osoby, ktoré sa vrátia z oblastí, kde je potvrdené šírenie nového koronavírusu, na 14 dní obmedzia kontakty s kolegami a študentmi.

Trnavská univerzita tiež pristúpila k zabezpečeniu dezinfekcie priestorov vo zvýšenej miere.

Rektor TU o svojom rozhodnutí informoval tiež krajského hygienika, Trnavský samosprávny kraj a Slovenskú rektorskú konferenciu.

Podľa vyjadrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (2020) nový koronavírus 2019-nCOV spôsobuje akútne respiračné ochorenie – vírusovú pneumóniu. Je geneticky odlišný od koronavírusov SARS-CoV a MERS-CoV. Ide o všeobecné príznaky virózy, respektíve klasických respiračných ochorení, napríklad aj chrípky – teplota nad 38 °C kašeľ, nádcha, bolesť svalov, bolesť kĺbov, sťažené dýchanie. Pri komplexnejšom vyšetrení býva prítomný RTG nález – zápal pľúc. Inkubačný čas pri tomto type koronavírusu sa uvádza 2 až 14 dní, priemerne 6 dní. Na základe niektorých údajov sa však nový koronavírus 2019- nCOV podľa odborníkov prenáša už počas inkubačnej lehoty, čo komplikuje snahy o zastavenie jeho šírenia.

Prečítajte si celý prikaz rektora tu.

foto: Trnavská univerzita/Barbora Likavská

 

Trnavskú univerzitu môžete sledovať aj na sociálnych sieťach. Pridajte si nás! Ďakujeme!