E-shop

Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Trnavská univerzita pokračuje v spolupráci s Toruňou

TRNAVA, 4. februára 2020 | Rektor Trnavskej univerzity v Trnave prof. René Bílik a rektor Vysokej školy Jagiellońskej v Toruni prof. dr hab. Grzegorz Górski dnes podpísali zmluvu o spolupráci. „Zmluva je zameraná na to, aby si študenti mohli navzájom vymieňať skúsenosti, aby sa neskôr mohli realizovať výmenné pobyty cez Erasmus+ a aby mohla začať spolupráca v oblasti vedy a výskumu,“ spresnila dekanka pedagogickej fakulty docentka Viera Peterková.

spolupráca trnavská univerzita a toruň

Internacionalizácia: Obohacujúca skúsenosť

Trnavskí pedagógovia majú vybudované medzinárodné kontakty, ktoré sa dnes rozšírili o ďalšiu vysokú školu – tentoraz v Poľsku. Ku Lodžii či Krakovu dnes pribudla Toruň. „Obe katedry pedagogického zamerania – katedra pedagogických štúdií a katedra školskej pedagogiky – majú bohaté skúsenosti s medzinárodnou spoluprácou s Dánskom, Českom, Poľskom, Anglickom, Indonéziou, Nepálom, Ruskou federáciou, realizujeme spoločný doktorandský študijný program s Francúzskom,“ vymenúva dekanka V. Peterková. „Každá medzinárodná skúsenosť môže byť obohacujúca bez ohľadu na to, o akú krajinu ide. Vždy, keď naši zamestnanci a študenti cestujú, je to dobre a my to vítame.“

Ako uviedol rektor Vysokej školy Jagiellońskej v Toruni Grzegorz Górski, s Trnavskou univerzitou spolupracujú už rok a ich cieľom je internacionalizovať svoju vysokú školu, ktorá patrí medzi najkvalitnejšie súkromné univerzity v Poľsku, najmä v regióne na sever od Varšavy. „Erasmus nám dáva obrovské možnosti posilniť vzájomnú spoluprácu na výmene akademických pracovníkov alebo študentov.“

Rektor Górski odporúča prísť do Torune aj pre jazykovú blízkosť slovenčiny a poľštiny. Očakáva, že to môže v budúcnosti posilniť aj vzťahy oboch národov. Toruň je navyše historické mesto s viac ako 800-ročnou históriou, v ktorom sa narodil významný mysliteľ, ktorý nám dal heliocentrizmus: Mikuláš Kopernik.

 

spolupráca trnavská univerzita a toruň Okrem Poľska ide aj o vstup do českého prostredia

Vysoká škola Jagiellońská v Toruni splnila náročné akreditačné kritériá nielen v Poľsku, ale aj v Česku, kde od roku 2017 pôsobí jej fakulta verejnosprávnych a ekonomických štúdií (FSEV) v Uhorskom Hradišti. Podpisom zmluvy s Toruňou tak Trnavská univerzita rozširuje svoju sieť nielen smerom do Poľska, ale i do českého – privátneho akademického – prostredia. Výmena zahraničných skúseností je podľa dekana FSEV Oldřicha Hájeka úplne kľúčová pre rozvoj osobnosti študenta: získa tak väčšie sebavedomie pre pohyb európskom priestore.

Hájek vidí možnosti aj v publikačnej a vedeckej spolupráci, napríklad vo vytvorení konzorcia pre spoločné publikácie, ktoré majú väčšiu váhu, ak ich autori pochádzajú z viacerých krajín. „V 20. rokoch 21. storočia sa musia vysoké školy sústrediť na rozvoj kvality, nie kvantity, ponúknuť pridanú hodnotu vo svojich študijných programoch, nielen takú klasickú memorovaciu výuku, ale ich prepojiť s firemnou a podnikateľskou praxou, ponúknuť možnosť zahraničných stáží, aby sme na trh práce pripravili sebavedomého absolventa, ktorý je vybavený kľúčovými kompetenciami a schopnosťami, ktoré trh práce očakáva,“ uzatvára O. Hájek.

 

foto: Trnavská univerzita/Barbora Likavská

 

spolupráca trnavská univerzita a toruň
spolupráca trnavská univerzita a toruň
spolupráca trnavská univerzita a toruň
spolupráca trnavská univerzita a toruň
spolupráca trnavská univerzita a toruň