Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Trnavská univerzita participuje na projekte CONFIDE

Na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity sa 24. septembra začalo dvojdňové výročné stretnutie v rámci projektu CONFIDE, ktorý je zameraný na vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v Tunise. Jeho cieľom je podpora trvalo udržateľného rozvoja vo výskume, podpore a politike verejného zdravia na báze vedeckých dôkazov. Realizuje ho konzorcium univerzít z Dánska, Rumunska, Tunisu a TU a financovaný je Európskou komisiou prostredníctvom programu Erasmus +. Do Trnavy prišli zástupcovia partnerských univerzít na zhodnotenie doterajšej činnosti. Jedným z manažérov projektu je prof. Martin Rusnák z katedry verejného zdravotníctva. Uviedol, že projekt sa týka prevencie ochorení a využitia vedeckých dôkazov. "Je to téma, na ktorej náš tím, ale aj kolegovia z Rumunska a Dánska dlhodobo vedecky a odborne pôsobia. Naše pracovisko v Trnave zároveň rozvíja tému globálneho zdravia a humanitárnej pomoci, niekoľko rokov pôsobíme v chudobných krajinách Afriky a máme skúsenosti z Kene i Južného Sudánu. Kombináciou týchto faktorov sme prirodzene reagovali na ponuku z partnerskej univerzity v Rumunsku na účasť na projekte," uviedol. Dodal, že Tunis je chudobná krajina, no vysoké školstvo i medicína sú rozvinuté. "Ľudia, ktorých som v Tunise stretol, sú primerane dobre vzdelaní. Z rozhovorov som pochopil, že chýba prístup k technológiám," konštatoval Rusnák.

Zdroj: TASR.